کاربرد لیزر در جوان سازی پوست

کاربرد لیزر در جوان سازی پوست.یکی از روش های جوان سازی پوست این است که خارجی ترین قسمت پوست با لیزرهای تخریبی و غیر تخریبی و منابع نوری ، تخریب و دوباره سازی شود. (بیشتر…)
ادامه مطلب