خرید پاک کننده ملایم درموپوریفایر اوسرین

خرید پاک کننده ملایم درموپوریفایر اوسرین

پاک کننده درموپوریفایر اوسرین.

مواد موثر پاک کننده : سدیم کوکو آمفواستات.

پاک کننده غیر صابونی

سیتریک اسید

تنظیم کننده پی اچ پوست ( پنج . پنج پی اچ )

سالیسیلیک اسید

کراتولیتیک.

(بیشتر…)

ادامه مطلب