طرز تهیه مرهم های گیاهی

طرز تهیه مرهم های گیاهی

طرز تهیه مرهم های گیاهی و این قسمت به بخش مرهم ها می پردازیم.

از زمان های دور ساختن مرهم های گوناگون در همه جای دنیا به خصوص در

کشورهای شرقی معمول بوده و هر کشوری مرهم های خاصی دارد که دستور

تهیه آن ها تقریبا جزو اسرار بوده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب