عوامل بوجود آورنده اکنه

عوامل به وجود آورنده اکنه

عوامل بوجود آورنده اکنه :

در خانواده ی ما هیچکس آکنه نداشته.

پس چرا من به این مشکل دچار شده ام؟

این سوالی هستش که بسیاری از مردم از خود می پرسند و

اما جوابی درستی را برای این مشکل پوستی خود پیدا نمی کنند.

به نظر می آید اکنه وراثتی باشد اما در تمامی موارد این گونه نیست.

(بیشتر…)

ادامه مطلب