طریقه صحیح شامپو زدن موها

طریقه صحیح شامپو زدن موها.

گره گشایی ابتدایی :

ابتدا موها را با یک شانه دندانه درشت شانه می زنیم ، تا

هیچ گونه گره ای روی آن باقی نماند و هرگز موی خود را در

حالت خیس شانه نکنید ، زیرا در این حالت نیروی بیشتری

برای شانه زدن مصرف می شود ، بنابراین موها شکسته می شوند.

(بیشتر…)

ادامه مطلب