کبودی زیر چشم و روش های درمان

کبودی زیر چشم و روش های درمان

کبودی زیر چشم و روش های درمان.

من به مقدار کافی می خوابم اما هنوز کبودی زیر چشم من وجود دارد و

متوجه شدم که اکثر خانواده من نیز این مشکل را دارند.

علت آن چست؟

کبودی زیر چشم بسیار پیچیده است و در برخی مواقع در صورت

مشاهده در سایر افراد خانواده می تواند این مشکل ارثی باشد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب