خواص و فواید اقاقیا و آقطی

فواید اقاقیا

خواص و فواید اقاقیا و آقطی.

خواص گیاهان شفابخش ( اقاقیا ، آقطی ) : اقاقیا درختی است که

ارتفاع آن به ده متر هم می رسد و ساقه های آن پوشیده از خار و

برگ های آن سبز و روشن و گل های آن سفید است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب