معرفی کرم های ضد آفتاب نارنجی اون

معرفی کرم های ضد آفتاب نارنجی اون

کرم های ضد آفتاب نارنجی اون.

کرم ضد آفتاب با اس پی اف پنجاه اون دارای چند نوع می باشد

که در قوطی های نارنجی عرضه می شود.

نوع اول که فقط خاصیت ضد آفتاب با اس پی اف برای

پوست های نرمال تا خشک می باشد.

نوع دوم ضد آفتاب کرم پودر با اس پی اف پنجاه که

برای پوست های نرمال تا خشک می باشد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب