معرفی محصولات ضد چروک ایوروشه

اینوزیتول وژتال ایوروشه فرانسه

اینوزیتول وژتال ایوروشه فرانسه.

معرفی محصولات ضد چروک ایوروشه :

پیشگیری و درمان اولین چروک ها

مراقبت روزانه :

 1 - کرم روز اینوزیتول وژتال :

مراقبت روزانه جهت پیشگیری از پیدایش اولین چروک ها و

افزایش رطوبت و مقاومت پوست و

پایه مناسبی برای آرایش با قدرت جذب بالا و سریع می باشد و غیر جوش زا است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب