اهمیت واحدهای غذایی برای دیابت نوع 2

اهمیت واحد های غذایی

اهمیت واحدهای غذایی برای دیابت نوع 2

انتخاب نوع نان اهمیت زیادی دارد زیرا در جامعه ما نان قوت

غالب محسوب می شود و نحوه مصرف آن باید مورد توجه قرار گیرد.

نان هایی که حاوی سبوس یا فیبر هستند ارزش غذایی زیادی دارند چون

فیبر موجود در غذا معمولا جذب قند و چربی را آهسته یا حتی متوقف می کند.

(بیشتر…)

ادامه مطلب