طیف ملایم ضد آفتاب کدام است

طیف ملایم ضد آفتاب کدام است

طیف ملایم ضد آفتاب کدام است؟

هر چه طول اشعه بیشتری باشد ، میزان انرژی و

آسیب آن برای پوست شما بیشتری است.

یو وی آ طول اشعه بلندتر است و تقریبا اکثر آن به

قسمت میانی پوست نفوذ می کند و توسط هموگلوبین

خون شده و یا به بیرون بدن منعکس می شود.

(بیشتر…)

ادامه مطلب